Door bestaande voorzieningen, op het gebied van zorg, welzijn en diensten op een slimme wijze met elkaar te verbinden en lokaal te verankeren, wordt getracht de eigenregievoering van kwetsbare burgers optimaal te ondersteunen, het sociale welbevinden te bevorderen en het gevoel van veiligheid te vergroten.

Wijkconciërge: spil in de wijk

Een cruciale en nieuwe verbinding is de rol van de wijkconciërge. De wijkconciërge is fysiek aanwezig in de wijk. De wijkconciërge kan maaltijden, boodschappen, medicijnen, etc. bezorgen, wordt daarmee een vertrouwd gezicht en heeft een belangrijke signalerende functie. Daarnaast kan de wijkconciërge ouderen binnen de wijk vervoeren.

Wij kunnen zorgen voor:
  • Verpleging & verzorging
  • Activiteiten
  • Personentransport
  • WasmijnWas
  • Geneesmiddelen bezorgen
  • Warme maaltijden
  • Boodschappen
  • Klusdienst
  • Personenalarmering

Waarom Buur & Zo?

Veiligheid

De Buur is een vertrouwd gezicht voor alle zorg en welzijnstaken

Activiteit

Een platform van alle activiteiten binnen de wijk

Zorg

Vertrouwde, professionele zorg, dichtbij

Mobiliteit

Personenvervoer naar en van alle activiteiten bij u in de wijk