Buur & Zo is een programma waar veel organisaties in samenwerken.

Alleen door samenwerking tussen overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven kunnen we de zorg betaalbaar houden en de kwaliteit van leven tot op hoge leeftijd veilig stellen. Zorg voor kwetsbare burgers is de kernactiviteit van zorgorganisaties. Het bedrijfsleven omarmt het initiatief omdat bij Buur & zo blijkt dat maatschappelijke betrokkenheid en economische haalbaarheid samengaan.

Vegro

Vegro

Distributie van hulpmiddelen kan goed worden samengevoegd met leveringen van andere producten en diensten, waardoor de dienstverlening nog meer duurzaam wordt.

Jumbo

Jumbo

De mogelijkheid om boodschappen af te leveren zonder dat hier extra auto’s of distributiekosten voor nodig zijn.

De Fontein

De Fontein

De Fontein is een verbindingscentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning krijgen en waar veel aan preventie wordt gedaan.

MKB Deventer

MKB Deventer

De grootste lokale ondernemersvereniging van ons land met meer dan 1.200 leden.

Carinova

Carinova

Als grote zorgverlener in Overijssel, heeft Carinova het initiatief genomen tot deze innovatieve oplossing.

Kulturhus

Kulturhus

De huiskamer van Diepenveen waar je na het halen van een boek uit de bieb, onder het genot van een kop koffie in de Hof van Salland de krant kunt lezen.

Medido

Medido

Een slimme medicijndispenser helpt herinneren om medicijnen te slikken en geeft direct de juiste medicijnen uit.  Buur & Zo mag de dispenser bijvullen.

F vd Vooren B.V.

F vd Vooren B.V.

Groothandel in merkonafhankelijk advies en inkoop van medische verbruiks-artikelen

Apotheek

Apotheek

Afleveren van medicijnen combineren met personenmobiliteit en andere goederen, dat is een extra invulling van de betrokkenheid in de wijk.

Gotink

Gotink

Bezorgen van warme maaltijden met hart voor de medemens.

Welzorg

Welzorg

De specialist op het gebied van zorghulpmiddelen. Zij bieden hulpmiddelen op het gebied van autorijden, wonen en werken. 

VHD

VHD

De Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen (VHD) biedt alle hulp en zorg waarvoor u niet terechtkunt bij beroepsorganisaties, zij het op bescheiden schaal.

Overheid

Anders omgaan met eenzaamheid, koppelen van bestaande activiteiten en initiatieven, en zorgkosten beheersbaar houden, dat zijn de kernpunten waarom Provincie en gemeente achter Buur & zo staan.

Effectmeting op de gezondheid en het algemeen welbevinden, economische haalbaarheid zijn onderwerpen die van groot belang zijn voor de continuïteit van Buur & zo en voor de houdbaarheid van ons zorgstelsel.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

De pijlers van Buur & Zo sluiten naadloos aan op de speerpunten van het Coalitieakkoord van de Provincie Overijssel.

Sociale Teams Deventer

Sociale Teams Deventer

Zet zich in voor een fijne wijk, waar iedereen de kans krijgt om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar aandacht is voor elkaar.

Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

Aandacht voor kwetsbare burgers van de gemeente Deventer, daar ligt het belang voor deelname in Buur & zo

Cleantech Regio

Cleantech Regio

Een samenwerkingsverband van Overijsselse gemeenten voor een energieneutrale en duurzame samenleving

Zorgorganisaties en Bedrijfsleven

Onderwijs en Onderzoek

Buur & zo wordt begeleid door onderzoekers van verschillende kennisinstituten. Effecten worden gemeten van verminderde eenzaamheid en verhogen van kwaliteit van leven op de kosten voor gezondheidszorg. Daarnaast wordt uitgebreid gekeken hoe dit initiatief zelfstandig economisch het beste kan worden opgezet zodat de bijdrage van de kwetsbare burger beperkt blijft. Dit is nodig om ook burgers met minder draagkracht toegang te geven tot veiligheid, mobiliteit en activiteit.

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

De focus van dit onderzoek ligt op de ontwikkeling van ons business model.

Saxion Hogeschool

Saxion Hogeschool

Bestuderen de “social work” effecten die Buur & Zo in de wijk teweeg brengt.

TNO

TNO

Onafhankelijk onderzoeksinstelling, programmamanagement B&Z en focus onderzoek op zorglogistiek.

Health Holland

Health Holland

Onderzoeken de implementatie van zorginnovaties binnen Buur & Zo.

HAN Hogeschool

HAN Hogeschool

De focus in dit onderzoek ligt op zorglogistiek, hoe richten we B&Z zo efficiënt mogelijk in?

NWO

NWO

Effectmetingen in het kader van integratie welzijn, zorg en duurzaamheid, dat zorgt voor een breed draagvlak.

Buur&Zo partner worden?

Wilt u als gemeente, voorziening, vrijwilligersorganisatie, leverancier van zorg of goederen ook onderdeel zijn van Buur&Zo? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.