Buur & Zo is een programma waar veel organisaties in samenwerken.

Overheid

Anders omgaan met eenzaamheid, koppelen van bestaande activiteiten en initiatieven, en zorgkosten beheersbaar houden, dat zijn de kernpunten waarom Provincie en gemeente achter Buur & zo staan.

Effectmeting op de gezondheid en het algemeen welbevinden, economische haalbaarheid zijn onderwerpen die van groot belang zijn voor de continuïteit van Buur & zo en voor de houdbaarheid van ons zorgstelsel.

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

De pijlers van Buur & Zo sluiten naadloos aan op de speerpunten van het Coalitieakkoord van de Provincie Overijssel.

Cleantech Regio

Cleantech Regio

Een samenwerkingsverband van Overijsselse gemeenten voor een energieneutrale en duurzame samenleving

Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

Aandacht voor kwetsbare burgers van de gemeente Deventer, daar ligt het belang voor deelname in Buur & zo

NWO

NWO

Effectmetingen in het kader van integratie welzijn, zorg en duurzaamheid, dat zorgt voor een breed draagvlak.

Zorgorganisaties en Bedrijfsleven

Alleen door samenwerking tussen overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven kunnen we de zorg betaalbaar houden en de kwaliteit van leven tot op hoge leeftijd veilig stellen. Zorg voor kwetsbare burgers is de kernactiviteit van zorgorganisaties. Het bedrijfsleven omarmt het initiatief omdat bij Buur & zo blijkt dat maatschappelijke betrokkenheid en economische haalbaarheid samengaan.

Vegro

Vegro

Distributie van hulpmiddelen kan goed worden samengevoegd met leveringen van andere producten en diensten, waardoor de dienstverlening nog meer duurzaam wordt.

Was mijn Was

Was mijn Was

De mogelijkheid om wasgoed op te halen, schoon te maken en weer af te leveren zonder dat hier extra auto’s of distributiekosten voor nodig zijn.

De Fontein

De Fontein

De Fontein is een verbindingscentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning krijgen en waar veel aan preventie wordt gedaan.

Carinova

Carinova

Als grote zorgverlener in Overijssel, heeft Carinova het initiatief genomen tot deze innovatieve oplossing.

Dag & doen

Dag & doen

Dag & Doen biedt reeds een platform voor activiteiten en verzorgt ook de mobiliteit in de wijk.

Solis

Solis

Bij Solis kunt u terecht voor allerlei vormen van zorg en behandeling.

Apotheek

Apotheek

Afleveren van medicijnen combineren met personenmobiliteit en andere goederen, dat is een extra invulling van de betrokkenheid in de wijk.

Gotink

Gotink

Bezorgen van warme maaltijden met hart voor de medemens.

Ook partner worden?

Neem contact met ons op!

Onderwijs en Onderzoek

Buur & zo wordt begeleid door onderzoekers van verschillende kennisinstituten. Effecten worden gemeten van verminderde eenzaamheid en verhogen van kwaliteit van leven op de kosten voor gezondheidszorg. Daarnaast wordt uitgebreid gekeken hoe dit initiatief zelfstandig economisch het beste kan worden opgezet zodat de bijdrage van de kwetsbare burger beperkt blijft. Dit is nodig om ook burgers met minder draagkracht toegang te geven tot veiligheid, mobiliteit en activiteit.

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Saxion

Saxion

University Amsterdam

University Amsterdam

TU Eindhoven

TU Eindhoven

HAN

HAN

Penvoerder en uitvoerder van het NWO-onderzoek.

Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim

Buur&Zo partner worden?

Wilt u als gemeente, voorziening, vrijwilligersorganisatie, leverancier van zorg of goederen ook onderdeel zijn van Buur&Zo? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.